Home » Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats? by Mikael Stigendal
Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats? Mikael Stigendal

Biblioteket i samhället: en gränsöverskridande mötesplats?

Mikael Stigendal

Published 2008
ISBN :
Paperback
106 pages
Enter the sum

 About the Book 

Författaren som är sociolog och verksam på lärarutbildningen vid Malmö Högskola har både forskat och föreläst mycket om utanförskap och innanförskap. Grunden för denna bok är djupintervjuer med anställda på bibliotek i Skåne där den första frågan som ställdes var Kan folkbiblioteken betraktas som plats för möten mellan utanförskap och innanförskap?. I boken diskuteras bl.a. begreppen utanförskap och innanförskap kopplade till olika teorier. Den innehåller också intressanta tankar om att en opersonlig bokförmedling riskerar att höja barriärerna och om att frånvaron av en uttalad kunskapssyn på biblioteken också lämnar fältet friare för marknadskrafterna. Slutligen ges rekommendationer för hur biblioteken kan fylla ytterligare en samhällelig funktion som kompletterar den klassiska rollen av litteratur- och informationsförmedlare.