Home » Komunistyczne Represje Na Ukrainie: Ukrai Skie Ofiary Prze Ladowa Komunistycznych 1917-1991, Stepan Bandera by Source Wikipedia
Komunistyczne Represje Na Ukrainie: Ukrai Skie Ofiary Prze Ladowa Komunistycznych 1917-1991, Stepan Bandera Source Wikipedia

Komunistyczne Represje Na Ukrainie: Ukrai Skie Ofiary Prze Ladowa Komunistycznych 1917-1991, Stepan Bandera

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781232679141
Paperback
54 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 53. Rozdzia?y: Ukrai?skie ofiary prze?ladowa? komunistycznych 1917-1991, Stepan Bandera, Ukrai?ska cerkiew greckokatolicka w ZSRR w latach 1945-1991, Wielki G d na Ukrainie, Masakry wi?zienne NKWD 1941, Roman Szuchewycz,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 53. Rozdzia?y: Ukrai?skie ofiary prze?ladowa? komunistycznych 1917-1991, Stepan Bandera, Ukrai?ska cerkiew greckokatolicka w ZSRR w latach 1945-1991, Wielki G d na Ukrainie, Masakry wi?zienne NKWD 1941, Roman Szuchewycz, Operacja P noc, Akcja Zach d, Wasyl Stus, Pseudosob r lwowski, Iwan Kandyba, Josyf Slipyj, Jozafat Kocy?owski, Teodozjusz Starak, Andrij Bandera, Wasyl We?yczkowski, Klemens Kazimierz Szeptycki, Jurij Piatakow, Jewhen Konowalec, Lew Rebet, Symeon ?ukacz, Mustafa D?emilew, Wiktor Kurmanowycz, Roman ?ysko, Stepan Wenhrynowicz, Wasyl Kuk, Iwan Ziatyk, Nykyta Budka, Miko?aj De?ko, Jurko Tiutiunnyk, Borys Kozub?kyj, Salina, ?ewko ?ukjanenko, Wjaczes?aw Czornowi?, Jurij Szuchewycz, Myros?aw Onyszkiewicz, Zinowij Kowalik, Iwan S?eziuk, Serhij Chruckyj, Piotr Werhun, Wasyl Szewczuk, Jurij Kociubyn?kyj, Wo?odymyr Horbowyj, Tarsykia Ma?kiw, Myko?a Chwylowyj, Myko?a Konrad, Myros?aw Symczycz, Wasyl ?ewkowycz, Laurencja Garasimiw, Rozstrzelane odrodzenie, Sewerian Baranyk, Wo?odymyr Sinkler, Myko?a Cerelski, Kateryna Zary?ka, Olimpia Bida, Omelian Polowyj, Mychaj?o Hory?, Witalij Bajrak, Wo?odymyr Pryjma, Osyp Kohut, Mychaj?o Stepaniak, O?eksandr Rohoza, Wiktor Charkiw, O?eksandr Hrekow, Iwan Wowczuk, Iwan B?a?kewycz, Kost ?ewycki, Myko?a Cham, Wsewo?od Ho?ubowycz, Hry? Terszakowe?, Wasyl Bobyn?kyj, Mychaj?o Strutyn?kyj, Osyp Mykytka, Andrzej Iszczak, Petro Szekeryk-Donikyw, Petro Fedoriw, Orest Masykewycz, Iwan Kuzycz, Paw?o Fy?ypowycz, I?arion Tarnaw?kyj, Myko?a Bore?kyj. Fragment: Stepan Andrijowycz Bandera, ukr. (ur. 1 stycznia 1909 we wsi Uhryn w Stary, zm. 15 pa?dziernika 1959 w Monachium) - ukrai?ski polityk niepodleg?o?ciowy o pogl?dach skrajnie nacjonalistycznych, przez cz badaczy okre?lanych jako faszystowskie, jeden z przyw dc w Organizacji Ukrai?skich Nacjonalist w, od 1940 r. przyw dca jednej z dw ch istniej?cych frakcji Organizacji Ukrai?skich Nacjonalist w - OUN-B (p niej osobnej orga...